Gratis verzending vanaf €90 in België
Levering via Bpost
Veilig betalen
WEBSHOP
0
0
Gratis verzending vanaf €90 in België
Levering via Bpost
Veilig betalen

Alg. voorwaarden/ herroepingsrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN / HERROEPINGSRECHT

Ondernemingsgegevens

Alea BV
Webshop: Aleashop.be
Dendermondesteenweg 28
9070 Destelbergen
[email protected]
+32 9 230 28 60
BE0882.427.806
BV ALEA: RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Alea, een BV met maatschappelijke zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 28, BTW BE 0882.427.806, RPR gent, (hierna 'Aleashop') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Aleashop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijken uitdrukkelijk door Aleashop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De verzendkosten in BE zijn 7.90€ pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 90€. Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de klant variabel aan het gewicht. Zie FAQ voor de tarieflijst.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Aleashop niet. Aleashop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Aleashop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klanten dienst. [email protected] / +3292302860.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Aleashop. Aleashop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Verschillende promoties of kortingscodes/-acties zijn nooit cumuleerbaar.

Artikel 4: Online aankopen
Bij het door jou gekozen artikel staat een mogelijkheid “aantal” en een “bestellen knop”. Na het drukken op “Bestellen” krijg je het voorlopig totaal en de verzendkosten worden weergegeven. Of “verder Winkelen” of je gaat naar “Ga Verder”. Ofwel gebruik je je ”login” gegevens of “registreer” je je of je “gaat verder zonder inloggen”. Je vult de gevraagde gegevens in en klikt op “volgende”, dan kan je de gegevens controleren alsook je bestelling. Nu kies je de gewenste betalingsmethode en dan klik je op ”Plaats Order”. Nu ga je naar de betalingssite van mollie.com of Paypal.com om de betaling in orde te brengen. Je krijgt een bevestigingsmail van je order.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE08 1030 1721 2013, BIC: NICABEBB
via Paypal
Aleashop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De leveringsverplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik van de betaling van de bestelde goederen.
De leveringen gebeuren door Bpost in België en landen waar de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de pakketdiensten die Bpost aanbiedt. De verzendkosten in België zijn 3.5€ voor een envelop tot 3cm dikte of 7€ per pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 90€ (behalve bij paardenvoeder en likstenen).
Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de Klant variabel aan het gewicht.

België:
Transportkosten tot 30kg = 7,90€
Transportkosten pakket minder dan 1 kg en smaller dan 3cm (boeken, dvd's, handschoenen,...): 3,50€

Nederland:
Transportkosten tot 30kg = 9.50€                                                                                    Transportkosten boven 30kg = 19.90€ (vraag offerte via mail)

Frankrijk, Duitsland, Luxemburg:
Transportkosten tot 30kg = 15.50€                                                                                    Transportkosten boven 30kg = 59.90€ (vraag offerte via mail)

Overige landen(EU): vraag offerte via mail

Transportkosten tot 20kg minimaal = 31.9€ (vraag offerte via mail)

Transportkosten boven 30kg = 79,90€

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om, na ontvangst van je betaling, je goederen zo snel mogelijk te versturen (normaal gezien binnen de 2 werkdagen). Vraag gerust meer info over de leveringstermijn.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Alea BV.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Alea BV was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alea BV.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Alea BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Alea BV.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alea BV, Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alea BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Aleashop, Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Alea BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Voor volledige terugbetaling verwachten wij artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alea BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Alea BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Aleashop wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Alea BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Alea BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klantuitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  Herropingsrecht modelformulier

Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Aleashop klanten dienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Aleashop.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Aleashop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klanten dienst van Aleashop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 2302860, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voorniet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Alea BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Alea BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via deinstellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid- niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Aleashop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Aleashop.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De Verkoper heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar je ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. Je kan je ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Artikel 16:UNIZO e-commerce label
Alea Bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

Downloaden Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Aleashop

Een eigen account?

Geniet van loyalty, acties en veel meer

Contacteer ons

Bel ons

+32 9 230 28 60

+32 9 230 28 60

E-mail

Email ons

[email protected]

Social media

Stuur ons een bericht

9,2Review LogoWij scoren een 9,2 op Google

Aleashop

Dendermondesteenweg 28
9070 Destelbergen Bekijk op Google Maps

BE0882.427.806

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ga je hiermee akkoord? JaNeeMeer over cookies »